Protokollen fra formannskapets møte 14. mars 2011 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

Protokollen er godkjent av leder, men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme enringer. Den utlagte protokollen bør derfor tas til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle partier i den enkelte sak med egne skriv.

Spørsmål om protokollen rettes til Målfrid Espeland - maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no tlf. 51468025.

Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side av saksdokumentene til hver sak.