Protokollen fra helse- og omsorgsutvalgets møte 24.5.2011 er nå lagt. Du finner protokollen her.

Du finner saksdokumentene her.

Protokollen er godkjent av leder, men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme endringer.  Den utlagte protokollen bør derfor tas til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enkelte sak med egne skriv.                                                               Spørsmål om protokollen rette til Målfrid Espeland - maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

tlf. 51468025.  Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side saksdokumentene til hver hver.