Protokollen kommunestyrets møte 3.10.2011 er nå lagt ut.  Du finner protokollen her.

Protokollen er godkjent av ordføreren men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme endringer. Den utlagte protokollen bør derfor kun brukes til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enkelte sak med egne skriv.

Spørsmål om protokollen rettes til Leif Broch - leif broch@eigersund.kommune.no - mobil 908 81 568.

Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side av saksdokumentene  del 1sakene 41 - til 55 og saksdokumentene del 2 sakene 56 - 68   hver sak.