Protokollen fra formannskapets møte 17.10.2011 er nå lagt ut.  Du finner protokollen her.

Protokollen er godkjent av ordføreren men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme endringer.  Den utlagte protokollen bør derfor kun brukes til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enkelte sak med egne skriv.

Spørsmål om protokollen rettes til Leif E Broch- leif.broch@eigersund.kommune.no mobil 90 81 568