Protokollen fra kommunestyrets møte 7.11.2011 er nå lagt ut. Du finner protokollen her

Protokollen er godkjent av ordføreren men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme endringer.  Den utlagte protokollen bør derfor kun brukes til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enkelte sak med egne skriv.

Spørsmål om protokollen rettes til Leif Broch - leif.broch@eigersund.kommune.no  mobil 90881568.

Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side av saksdokumentene til hver sak.