Sjef i eget liv

  • Onsdag 29. november 19:00
  • Billetter på Tikkio.no
  • Seminaret er åpent for alle

Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger? Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 22 år drevet en liten hypokonderklinikk i en 20 % overlegestilling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Gledens betydning for psykisk helse

  • Torsdag 30. november
  • Fagseminar

Forelesere og bidragsytere er:

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og spesialist i indremedisin og psykiatri. Har i 22 år drevet en liten Hypokonderklinikk i en 20 % overlegestilling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Har skrevet 5 bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

Jan Kristian Hognestad er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i språkvitenskap, og forskningsinteressene hans er først og fremst språkstrukturelle emner, særlig innenfor fonetikk og fonologi. Han har utgitt bøkene "Tonemer i en høytonedialekt" (1997) og "Tonelagsvariasjon i norsk" (2012), skrevet en rekke artikler om språkvitenskapelige og fagdidaktiske emner. Forskningsområder: talespråkforskning. Spesialitet: prosodi

Susana Nascimento er psykolog i sengepost på Dalane DPS, psykolog i spesialisering i voksen klinisk psykologi ved NPF med master i «Livskvalitet innen klinisk- og helse psykologi».

Herdis Dyvik er forfatter, terapeut og foredragsholder, - og tidligere språklærer. Som 50-åring opplevde hun en livskrise med sterke muskelsmerter, klaustrofobisk angst og en dyp depresjon. Hun var så heldig å oppdage nye tanker om sammenheng mellom følelser og kropp, og det var nyttig! Nå er hun i sitt livs beste alder, sier hun, og legger til: LIVET er det største av alle eventyr! Hun skriver på sin fjerde bok, holder foredrag og kurs i inn- og utland.

Erling J. Pettersen er teolog med en svært variert arbeidserfaring, der ytterpunktene er 5 år som prest i Brasils slum, med arbeid blant gatebarn og marginaliserte grupper, og 7 år som biskop i Stavanger, til mars 2017. Han har undervist i etikk og religionspedagogikk, er aktiv i dialogarbeid og har arbeidet som prest og direktør i Kirkerådet. I 2016 ga han ut "Gud sett nedenfra. En reise fra Brasil til Stavanger" (Hertervig Forlag).