Typen strø som brukes på andre steder, og som er brukt tidligere år er knust grus av litt større karakter. Som de av oss som ferdes relativt mye på sykkel vinterstid erfarer, så oppstår det mye hyppigere punkteringer når det akkurat er strødd en når grusen har ligget en stund da kanter på steinene slipes av slitasje.

Nå håper vi at den nye typen kan forhindre disse hyppige punkteringene i begynnelsen av sesongen. For mer informasjon, ta kontakt med Espen Hyggen ved seksjon vei og utemiljø.