På bakgrunn av trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste vil politiet fortløpende vurdere råd til befolkningen. Rådene vil bli oppdatert så snart politiet får informasjon som tilsier det.

  • Informasjon som politiet har inneholder ikke trusler mot konkrete objekter, arrangementer eller personer. På nåværende tidspunkt er det derfor ingen grunn til å anbefale folk å ta spesielle forholdsregler.
  • Vi ber likevel folk være årvåkne. Ser du noe mistenkelig, ring politiet på telefon 02800. Ved akutte hendelser, ring 112.
  • Når det gjelder arrangementer, så er politiet lokalt i dialog med en rekke arrangører og objekteiere blant annet med tanke på vakthold. Dette er vurderinger som gjøres av lokalt politi i samarbeid med arrangør.

Her kan du finne informasjon fra myndigheten i forbindelse med den økte beredskapen i Norge.

Here you can find information in English.

Kilde: www.kriseinfo.no  Kriseinfo.no er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller uønsket hendelse. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter nettportalen.