Kjell Fredriksen fikk æren å gi noen godord til den tidligere rådmannen og sammen med ordfører Terje jørgensen jr. overrakte han et passende portrett av Karl Johan Olsen. Olsen har fortsatt en liten prosjektstilling i kommunen.

Ketil Helgevold tok over som rådmann i Eigersund 1. april.

Portrett av tidligere rådmann Karl johan Olsen med ordførere i bakgrunnen