Samtlige dokumenter vil bli tilgjengelige her på kommunens nettsider etter møtet. De vil også kunne ses i ekspedisjonen på Rådhuset i 4. etasje og på hovedbiblioteket.