All informasjon om rammeavtalene og konkurransegjennomføring finnes her.

Både tilbud og eventuelle spørsmål til konkurransen må rettes til kommunen gjennom konkurransegjennomførings-verktøyet Mercell.