Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år og er inngått etter gjennomføring av en åpen anbudskonkurranse.