Rammeavtalen inngås etter at det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse.