Rammeavtalen inngås etter at det er gjennomført en tilbudsforespørsel.