Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Rammeavtalen er inngått etter gjennomføring av en åpen anbudskonkurranse. Foto fra MiljoContainer.no.