For de som er i smittekarantene

Når testresultatet for test 3 foreligger i morgen, vil vi kunne ta en avgjørelse på om de som er i smittekarantene vil kunne avslutte denne.

Alle vil få egen melding om når de eventuelt kan avslutte sin smittekarantene.

Vi gjør alt vi kan for at folk skal være trygge. Alle positive tester fra laboratoriet tas på største alvor og vi handler ut ifra de resultatene som foreligger. Smittesporingen ga grunnlag for re-test for å sjekke resultatet.