Både hund og fører vil være uniformert med vester med tydelig påskrift, men noen av figurantene som skal finnes vil bli liggende skjult ulike steder. Tar noen fra publikum kontakt med de, skal de såklart svare for seg. Dette vil nok spesielt gjelde for sentrumsnære strøk, hvor vi ikke skal være til hinder for publikum. 

Vi planlegger også for å arrangere en øvelse sammen med Røde Kors Egersund søndag 15.mai.