Det har i media vært noen uklarheter rundt formannskapets behandling av sentraladministrasjonens detaljbudsjett.

Under behandling av denne saken ble det vedtatt å prioritere tilskudd slik at kommunen kunne abonnerer på Tilskuddsportalen.no. Dette er en portal som hjelper kommunen til å holde oversikt og kontroll over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger. Dette er også noe som vil komme lag og organisasjoner til gode. Kostnadene til dette tiltaker er kroner 55.000.

Med bakgrunn i de signalene som kom fra formannskapet i løpet av møtet har administrasjonen valgt å ta disse midlene fra de midlene som var tiltenkt middag for avtroppende kommunestyre. Dette har tradisjonelt vært en middag som det avtroppende kommunestyre har med ektefeller og andre inviterte gjester. Siste gang middagen ble avholdt var for det avtroppende kommunestyre for perioden 1996 - 1999 i januar 2000.

I løpet av formannskapets møte ble det også vedtatt å bruke kroner 25.000 fra bevertningskontoen til kommunestyret for å prioritere "Sommeråpen kirke".

Dette innebærer at middag for avtroppende kommunestyre inntil videre er avlyst.