G, folketrygdens grunnbeløp, er 1. august 2015 på 90.068 kroner. Det vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn kr 225.170,- vil kunne søke om 50% reduksjon av kontingent i kulturskolen. Vedlagt ligger søknad som må fylles ut.

Kopi av siste selvangivelse skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Dersom du ikke har selvangivelse må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.

Vedtak om redusert kontingent vil gjelde for ett skoleår om gangen. Vedtak om redusert kontingent vil gjelde fra 1. august 2015. Søknadsfrist for høsten 2015 er 31. oktober. Søknader mottatt etter denne dato vil fortløpende bli behandlet, men vedtak vil da ikke ha tilbakevirkende kraft, men gjelde for våren 2016.

Kontakt

Søknad leveres Eigersund kommune, kultur- og oppvekstavdelingen, postboks 70, 4379 Egersund innen 31. oktober.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med kultur- og oppvekstkontoret. ved Helga Bode på e-post, eller telefon 51 46 82 40.

Relaterte dokumenter

Søknad om redusert kontinget i kulturskolen.pdf