Ved andre, uforutsette hendelser med vann eller avløp, bes det tas kontakt med vakttelefonen på nr 917 39 395.

Vi ber beboere tappe opp nødvendig vannbeholdning, samt å la vannet renne noen minutter når arbeidet er avsluttet.