Det legges opp til et særlig fokus på å bryte ned investeringene i konkrete delleveranser, og å gi bedriftene en tilnærming på hvordan anbudsprosessen gjennomføres. Påmelding skjer ved å sende navn på deltakere og bedrift til vs@dalane.no. Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj.

Vindkraftmøtet arrangeres av Næringssjefen i Dalane som del av RUP-prosjektet Fornybarregionen Dalane med finansiering fra Rogaland fylkeskommune. Møtet blir i Kulturbanken på Vikeså mandag 25. november.

Program

09:00 Velkommen ved ordfører Marthon Skårland

09:05 Lokale konsesjonshavere del 1: «Bjerkreimclusteret».
 - Bjerkreim vindpark v/ prosjektleder Erik Sunde, Agder Energi
 - Måkaknuten v/ prosjektleder Ånund Nerheim Lyse Produksjon
 - Stigafjellet v/ Jørgen Nerdal, Statskog SF
 - Gravdal vindmøllepark v/ Pål Gjesdal, Fred Olsen Renewables
 - Skinansfjellet v/ Thomas Flinskau Norsk Vind Energi

10:30 Pause

10:45 Lokale konsesjonshavere del 2: «Øvrige prosjekter i Dalane».
 - Egersund vindpark v/ Thorstein Thorsen Ekern Norsk Vind Energi
 - Svåheia vindpark v/ Pete Seglem Dalane Vind AS
 - Tellenes Vindpark v/ Thomas Flinskau for Zephyr
 - Siragrunnen Vindpark, v/Harald Dirdal, Havgul Clean Energy AS

12:00 Lunsj og mingling

12:45 Underholdning – kulturinnslag fra Bjerkreim

13:00 Nytt lokalt driftsselskap for vindturbiner i Dalane v/ Arild Hovland, Norwegian Turbine Service AS

13:15 Framtidig lønnsomhet i norsk vindkraft v/ Andreas Thon Aasheim NORWEA

13:45 Slik blir din bedrift mer aktuell som leverandør – prekvalifisering og Sellicha v/ Terje Johan Aasen, Sellicha Qualification, Achilles Systems

14:15 Avslutning v/ konferansier og avsluttende kulturinnslag.

Relaterte lenker