Målet med kartleggingen er å få bedre oversikt og bevissthet på fartøyvernfeltet. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid og prioriteringer. Det vil gi både Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommunen bedre forutsetninger til å ta på seg en mer aktiv og presis rolle ved forvaltning, tilskuddsordning, verdivekting og vern.

Dersom du har et fartøy eller en båt som allerede står påført på den midlertidige listen ber fylkesrådmannen om å få oversendt følgende informasjon: kort historikk om fartøyet/båten og hva den brukes til i dag, eventuelt hva den planlegges brukt til i fremtiden, noen gode bilder av dagens tilstand og eldre bilder. Begrunn gjerne kulturhistorisk verdi.

Det samme ber vi om dersom du har et fartøy eller en båt som ikke står på den midlertidige listen og som du mener kan være av kulturhistorisk interesse.

Innspill

Det ønskes tilbakemelding og innspill på følgende innen 26. juni

  • Kulturhistoriske fartøyer og båter- både de som allerede står på midlertidig liste og forslag til flere som bør vurderes å stå på listen.
  • Før-nå bilder av fartøy /båt
  • Kort historikk og gjerne begrunnelse for verneverdi
  • Før- nå bilder av hjemmehavn
  • Beskrivelse av nåsituasjon vedr. kai- og havnefasiliteter, samt behov.

Kontakt

Tilbakemelding og innspill til kartleggingsprosjektet bes sendt på e-post til firmapost@rogfk.no eller vanlig brev til Rogaland fylkeskommune, pb. 130, 4001 Stavanger merket "Fartøyvern-kartlegging" innen 26. juni 2015.

Har dere spørsmål kan dere kontakte Ingvar Kristiansen direkte på telefon 51 51 69 08 eller på e-post Ingvar.Kristiansen@rogfk.no.

Relaterte dokumenter