Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00, med unntak av forbudssonen i Egersund sentrum.

Forbudsonen i Egersund sentrum

Dette området er definert som følger: Lundeåne - Vågen - linje mellom Vågen ved Strandgaten 16 ("Fryseriet") og Hammers gate 23 (gatens endepunkt) - Aarstadgaten - "Fantaræget" - Bowitzbakken - Mosbekk plass - Spinnerigaten til Lundeåne. Se kartet over.

Få med deg følgende punkter

Ellers minner vi om følgende viktige punkter:

  • Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen.
  • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.
  • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning.
  • Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap.

Relaterte lenker

Sjekk også ut fyrverkerireglene på sikkerhverdag.no