I samråd med eigersund kommune og i henhold til plan- og bygningslovens $4, vurderes tiltaket ikke å utløse krav om konsesjonsutredning. Planforslaget vil samsvare med overordnet plan, og vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn og vurderes dermed ikke konsekvens-utredningspliktig.

Relaterte dokumenter