På bakgrunn av dette er det ønskelig å skyve byggegrensen i gjeldende plan ti meter mot vest i sørlig del. På denne måten sikrer en fremdrift for etablering av gang- og sykkelsti, sikrer fremkommelighet på Gamle Eigerøyvei og reduserer risikoen for komplikasjoner i byggeperioden.

Relaterte dokumenter

Reguleringsendring Langholmen.pdf

Merknader

Merknader kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger eller på e-post til margrete@prosjektil.no med kopi til dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune. Frist for merknader er 4. april 2019.