Mindre reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8)

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre endring av 19860008-01 - reguleringsplan for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8) som medfører mindre justering av Kvidafjellveien som er kommunal veg samt justering av to pressieringer i bestemmelsene knyttet til brukstillatelse, riggplass samt tidspunkt for ferdigstillelse av park.

Rådmannen vurderer at dette kan behandles som reguleringsendring etter forenklet saksbehandling (mindre reguleringsendring).

Uttalelser og marknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen 29. mars 2019. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter