Byggegrensen mot gang- og sykkelvei og vei videreføres fra gjeldende plan. Dagens kjøremøster og parkering for området videreføres fra gjeldende plan. I tillegg til endringer i plankartet, er bestemmelsene tilsvarende oppdatert.

Relaterte dokumenter