Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet skal rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes Eigersund kommune Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller på e-post post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 30. november.

Relaterte dokumenter