Endringen medfører at det bl.a. åpnes opp for en ny fritidsbolig, å åpen opp for å legge inn vann og avløp med tilhørende renseanlegg samt oppdatering av planen i forhold til ny PBL herunder bestemmelser.

Saksutredning, kart, bestemmelser er lagt ut her på kommunens internettsider samt på biblioteket og plankontoret. Frist for å komme med merknader til planen er 13. april 2011 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Dersom en har spørsmål eller ligende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Dokumenter