Det varsles herved om oppstart av arbeid med reguleringsendring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-8 for følgende eiendommer: Gnr. 47 bnr. 90 og 239, Eigersund kommune (eiendommene til Dalane Energi i krysset ved Kvidafjellveien/ Elganeveien).

Den ytterste plangrensen er inklusiv eksisterende planer som skal samles / inkluderes i den nye planen. I dette området blir det i hovedsak en opptegning av gjeldende planer / eksisterende situasjon. Det skraverte området er der det blir vesentlige endringer ved at det foreslås omregulert til følgende formål: Kontor, lager, butikk, boliger, med tilhørende funksjoner. Justering av krysset mellom Kvidafjellveien og Elganeveien er aktuelt.

Gjeldende kommuneplan viser den delen av det skraverte området som ligger øst for Elganeveien som eksisterende område for kontor og lager (KL 36). Regulering til boliger og butikk er således ikke i tråd med gjeldende kommuneplan.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Eigersund kommune.

Kontakt

Eventuelle merknader sendes innen 13. oktober 2017 til Petter E Seglem, Basthaugveien 10, 4374 Egersund.

Relaterte dokumenter