Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1, 3-mannsbolig. Saken vil bli fremmet for Planteknisk utvalg etter at fristen for å komme med uttaler er gått ut.

Ev. uttaler sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 30. november 2011. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte undertegnede på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter