En viser til tidligere brev angående høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsendring for Skadberg feriesenter/camping-del av gnr 4 bnr 129 med tilhørende dokumenter.

I forbindelse med saksbehandling av planen har en oppdaget at bestemmelsene som ble lagt ut ved forrige høring, ikke var fullstendig oppdatert i henhold til Planteknisk utvalg vedtak i sak 149/13. Bestemmelsene er justert og det er nødvendig at disse blir lagt ut til nytt offentlig ettersyn for å ivareta kraven i PBL.

Endringen som ikke kom med i de forrige bestemmelsene var følgende; «Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.»

Forslaget til reviderte bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 21.11.2014 - 03.01.2015.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 03.01.2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Skadberg Campig Planbestemmelser.pdf

Uttalelser og merknader