Tilbudet er for deg som bor i Eigersund kommune, og som har fylt 16 år. Du må ha gjennomgått covid-19 for mer enn 6 uker siden. Du må være selvhjulpen, og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud.

Tilbudet består av kartlegging, individuell oppfølging, trening, tur og temasamling med erfaringsutveksling og undervisning i aktuelle tema.

Senfølger kan være utmattelse, nedsatt hukommelse, endret smak- eller luktesans, nedsatt evne til konsentrasjon «hjernetåke» og tung pust.

Tidsramme

Programmet innebærer ett møte i uken a 1-1.5 timer, og går over totalt tolv uker. Timeplan for tilbudet finnes på kommunens egen nettside, og består av både temamøte og trening/tur. Tema varierer ukentlig. Samlingene foregår i Håndverkshuset i Gamle sokndalsvei 38.

Henvisning?

Du trenger ikke henvisning for å delta på tilbudet. Ta direkte kontakt

Kontakt

Ta kontakt med ergoterapeut Kathrine Ridola på epost eller telefon 488 92 469 eller med frisklivsveileder Emma Roaldsen-Skadberg som har telefon 457 29 316.

Ikke send personopplysninger på e-post.

Timeplan

Oppstart: Dato avtales med veileder Individuell kartlegging

17.03 13.00-14.30 Temasamling­: Kursoppstart/introduksjon

24.03 13.00-14:00 Trening i gymsal

31.03 13.00-14:30 Temasamling: Midlertidig utmattelse og energiøkonomisering

14.04 13.00-14.30 Tur til Skadbergsanden

21.04 13.00-14.00 Trening i gymsal

28.04 13.00-15:00 Temasamling med praktisk økt: Mindfulness

05.05 13:30-14.30 Bassengtrening

12.05 13.00-14.00 Trening i gymsal

26.05 13.00-14.00 Avspenningsøvelser i gymsal

02.06 12:00-15:00 Avslutningstur med lunsj

Uke 23 Avsluttende samtale med veileder