Rogaland fylkeskommune, destinasjonsselskapene Visit Dalane, Region Stavanger, Reisemål Ryfylke, Haugesund & Haugalandet, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landsbruksavdeling og NHO Reiseliv Vest inviterer reiselivsnæringen, reiselivsorganisasjoner og reiselivsansvarlige i kommunene til sin årlige reiselivskonferanse.

Tid og sted

Tid: 27. og 28. oktober 2011
Sted: Grand Hotell, Egersund
Påmeldingsfrist: 6. oktober kl. 14:00

Hvem bør få reiselivspris i Rogaland?

Rogaland fylkeskommune deler ut sin årlige reiselivspris til personer, bedrifter eller organisasjoner i Rogaland som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket.

Reiselivsprisen vil bli overrakt på årets Reiselivskonferansen i Rogaland, 27. - 28. oktober i Egersund. Det vil bli lagt vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket. Prisen kan i spesielle tilfeller tildeles personer utenfor fylket som har fremmet reiselivet i Rogaland.

Begrunnede forslag må sendes innen 1. september 2011 til: Rogaland fylkeskommune v/Næringsseksjonen Postboks 130, 4001 Stavanger.

Det er Regional- og kulturutvalget som utpeker prisvinneren. Ytterligere opplysninger og retningslinjer for tildeling kan fås ved henvendelse til Randi Klæbo på e-post eller telefon 51 51 69 12.

Møteleder

Johan Aakre er ansatt i Næringsforeningen i Stavanger-regionen samt i Dalane Kystutvikling. Tidligere har han vært byutvikler i Egersund og mangeårig markedssjef i Dalane Tidende, nestleder i Langslaget for lokalaviser og mye, mye mer.

Relatert lenke

Mer informasjon og mulighet til påmelding finnes på Rogaland Fylkeskommune sine nettsider.