Reisevaneundersøkelsen viser at regionen har et stort potensial for å få flere til å reise kollektivt, gå eller sykle. Undersøkelsen gir et bilde av reisevanene, og er samtidig en startsmålig som på sikt skal bidra til å gi informasjon om endringer i reisevanene hos innbyggerne i regionen.

Undersøkelsene beskriver hvor mye folk kjører bil, reiser kollektivt, sykler eller går, hvor lange reisene er og om de skjer i forbindelse med arbeid, handel eller fritidsaktiviteter.

Reisemiddelfordelingen i Dalane viser at andelen som kjører bil er 64 prosent. Ellers viser undersøkelsen at:

  • 16 prosent går
  • 10 prosent er passasjerer i bil
  • 4 prosent sykler
  • 3 prosent reiser kollektivt

Andelen gåing/sykling er høyest blant innbyggere i Egersund sentrum, Sokndal og Lund. Bilførerandelen er høyest i Bjerkreim og blant innbyggere i Eigersund utenom sentrum.

Relatert lenke

Les mer på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.