Stillingsannonse: Kommunalsjef - Tekniske tjenester

Miljøavdelingen har ca. 116 årsverk og et bruttobudsjett på drift/investering på ca. 160 millioner kroner, noe som skulle gjøre den til en rimelig stor bedrift dersom avdelingen hadde vært en selvstendig bedrift.

Kommunen har valgt å bruke et eksternt rekrutteringsselskap i en erkjennelse av at stillingen som kommunalsjef er i en kategori der kommunen stiller i en meget stor konkurranse om den type kompetanse som både er ønskelig og påkrevd. Stillinger av denne type er generelt sett meget konkurranseutsatt, men pga kommunens nærhet til offshore/leverandørindustrien i distriktet er dette en enda større utfordring.

Det har tidligere vært gjennomført flere forsøk på å rekruttere ny kommunalsjef og få til en langsiktig løsning. Kommunen ser derfor på valg av AMBIO Rekruttering AS som en god og påkrevd investering. De totale kostnadene for dette vil for kommunen ligge på ca. kroner 160 000. (Dette er uten moms pga at denne blir refundert til kommunen). AMBIO Rekruttering AS arbeider etter no-cure-no-pay prinsippet, og som de opplyser at “Det betyr at vi står virkelig på for å finne de rette menneskene til de rette jobbene. Ellers får vi ikke betalt.”

AMBIO Rekruttering AS utfører rekruttering av toppledere, linjeledere, spesialister og nøkkelmedarbeidere og holder til på Forus. De er en del av den lokale AMBIO gruppen som også består av AMBIO Ingeniørtjenester AS, AMBIO Miljørådgivning AS og AMBIO Helse AS. Selskapene ble etablert i 2000 og er eid av de ansatte.

Valg av AMBIO Rekruttering AS skjer etter en tilbudsrunde med flere ulike leverandører.

Det ble tirsdag 26. april 2011 avholdt et møte mellom kommunes ledelse og AMBIO Rekruttering AS, noe som innebærer at rekrutteringsprosessen nå er i gang. Rekrutteringen vil for øvrig selvsagt skje innenfor offentlighetslovens bestemmelser som regulerer offentlighet rundt slike prosesser.

Bakgrunn for at stillingen nå skal rekrutteres er at tidligere kommunalsjef tekniske tjenester Arild Dyrskog Rolfsen gikk av med pensjon ved årsskiftet. ByggelederPer Steinar Berentsen har vært konstituert i stillingen siden 1. januar 2011. Ansettelsesprosessen har for øvrig vært utsatt i en periode i påvente av rådmann Ketil Helgevold skulle tiltre slik at han kunne delta i denne viktige rekrutteringsprosessen.

Både ordfører Terje Jørgensen jr. (H) og rådmann Ketil Helgevold ser frem til å få denne viktige nøkkelstillingen permanent besatt og til et godt samarbeid med AMBIO Rekruttering AS for å få til en vellykket rekrutteringsprosess. Kommunalsjef Personal Kristin B. Haugland vil håndtere prosessen for kommunens del, mens det er formannskapet som foretar den endelig ansettelsen. Valg av eksternt rekrutteringsselskap skjer ellers på bakgrunn av et enstemmig formannskapsvedtak om dette.

Søknadsfristen vil antagelig være 27. mai 2011 med tilsetting i formannskaps møte 15. juni 2011.