Renovasjonsgebyr for 2012

Eigersund kommunestyre har vedtatt følgende renovasjonsgebyr fra 01.01.2012:
  2.500 kroner for boliger.
  1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.
  2.200 kroner for septiktanktømming (standard tank)

Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Gebyrene kreves inn av Dalane Miljøverk IKS på vegne av kommunen.