Gule stafylokokker er vanlige bakterier som vi kan ha på huden eller i nesen. Vanligvis merker vi ikke at de er der, men av og til kan de gi infeksjoner, som regel ufarlige hudinfeksjoner. Infeksjoner med gule stafylokokker kan normalt behandles med antibiotika. 
 
Noen gule stafylokokker er resistente for viktige typer antibiotika. Da kalles bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus). Utfordringen med MRSA er at infeksjoner med disse er vanskelige å behandle og krever spesielle typer antibiotika.
 
Siden MRSA kan forårsake alvorlige infeksjoner, spesielt hos personer med svekket immunforsvar, er det viktig å unngå at den sprer seg i miljø som sykehus og sykehjem. Her er det sårbare og mottakelige mennesker, og vi må beskytte dem best mulig.
 
I Norge har vi så langt kunnet kontrollere forekomsten av antibiotikaresistens, men smittepresset kan  etter hvert blir så stort at tiltakene ikke lenger er effektive. MRSA ses med jevne mellomrom i helseinstitusjoner, og det iverksettes rutinemessig smitteoppsporing og testing. Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) innebærer at alle som kan ha vært eksponert for MRSA og skal arbeide i sykehus eller sykehjem i Norge, må teste seg for MRSA. Derfor vil alle inneliggende pasienter ved 2 vest og 3 abc og alle ansatte ved 2 vest og 3 abc bli testet i løpet av de neste dagene. 
 
Også for denne type smitte, er god håndhygiene det viktigste tiltaket for å hindre spredning.