Alle stemmer

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    1981 32 %  
SV 283 4,6 %  
Sp 511 8,3 %  
Krf 944 15,2 %  
V 257 4,2  
H 1245 20,1 %  
Frp 971 15,7 %  
Sum  6192 100%  

 

 

Forhåndsstemmer

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    474 35,3 % 25,2 %
SV 65 4,8 % 2,5 %
Sp 72 5,4 % 6,5 %
Krf 188 14,0 % 19,4 %
V 61 4,5 % 6,4 %
H 275 20,5 % 26,0 %
frp 200 14,9 % 13,9 %
Blanke  7 0,5 %  
Sum 1349 100 % 100 %

 

Egersund valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    524 31,4 % 24,3 %
SV 70 4,2 % 2,3 %
Sp 83 5,0 % 4,3 %
Krf 286 17,2 % 23,3 %
V 89 5,3 % 7,5 %
H 391 23,5 % 26,6 %
Frp 224 13,4 % 11,8 %
       
Sum     1667 100 % 100 %

 

Lagård valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    252 30,6 % 25,2 %
SV 39 4,7 % 1,2 %
Sp 68 8,3 % 6,2 %
Krf 158 19,2 % 20,7 %
V 27 3,3 % 5,5 %
H 160 19,4 % 27,3 %
Frp 119 14,5 % 13,9 %
       
Sum  823 100% 100 %

 

Helleland valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    34 11,5 % 12,5 %
SV 6 2,0 % 1,0 %
Sp 172 58,1 % 51,5 %
Krf 38 12,8 % 13,8 %
V 4 1,4 % 1,0 %
H 11 3,7 % 5,2 %
frp 31 10,5 % 15,1 %
       
Sum   296 100% 100 %

 

Hellvik valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    106 29,4 % 22,5 %
SV 15 4,2 % 2,8 %
Sp 29 8,0 % 4,0 %
Krf 46 12,7 % 20,5 %
V 8 2,2 % 4,0 %
H 98 27,1 % 31,9 %
Frp 59 16,3 % 14,2 %
       
Sum    361 100% 100 %

 

Eigerøy valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    237 29,6 % 23,5 %
SV 26 3,2 % 2,1 %
Sp 46 5,7 % 5,1 %
Krf 120 15,0 % 15,8 %
V 25 3,1 % 5,4 %
H 146 18,2 % 29,7 %
Frp 201 25,1 % 18,5 %
       
Sum    801 100% 100 %

 

Husabø og Rundevoll valgkrets

  Antall 2015 Prosent 2015 Prosent 2011
Ap    340 39,3 % 30,3 %
SV 60 6,9 % 3,9 %
Sp 37 4,3 2,1 %
Krf 102 11,8 % 17,4 %
V 40 4,6 % 7,3 %
H 158 18,2 % 27,0 %
frp 129 14,9 % 12,1 %
       
Sum    866 100% 100 %