Hvor: Kinosal 1, Egersund Kulturhus
Når: 7. mai 2019, kl 18.30 – 19.30

Arrangementet er gratis.

Ungdata er en lokal ungdomsundersøkelse som dekker helheten i ungdoms liv, og omfatter et bredt spekter av temaområder som foreldre og venner, skole, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, samt rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Totalt 878 elever ved ungdomstrinnet og  Dalane videregående skole deltok i undersøkelsen i mars 2019. Den svært høye svarprosenten, 93% for ungdomstrinnet og 86% for Dalane videregående, betyr at undersøkelsen vil gi et valid bilde av hvordan ungdommene våre har det.