• Du må ha avtalt på forhånd at du vil komme på besøk
  • Du må være frisk når du kommer
  • Du kan ikke komme på besøk om du er i karantene
  • Du må vaske eller sprite hendende før og etter besøket, både etter besøk ute og inne
  • Vi trenger å registrere deg når du kommer, så ikke gå direkte inn til den du skal besøke uten å først snakke med en av våre ansatte
  • Hvis du får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk. Kontakt også avdelingen du har besøkt, så raskt som mulig, og informer om dette

Bjarne Rosenblad
Kommuneoverlege

Anne Brit W.Tengesdal
Konst. Kommunalsjef helse og omsorg