Forslag til tematisk revidering av næringsareal i kommuneplanens arealdel for perioden 2015-2027 ble behandlet i sak 011/15 av Kommuneplanutvalget den 15.06.2015 og der det ble vedtatt å legge den ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med vedtaket jfr §11-14 i PBL.

Følgende arealer er lagt inn eller tatt ut

 

Gjeldende plan

Tas ut

Nytt areal

Sum

Eier

IKL 18 og 18.1 Hovland

57

 

38

95

Kommunen/private

IL 14 Slettebø

   

60

60

Privat

IKL 6 Åsane

   

6

6

Privat

IKL  1.2 Aker I

   

29

29

Privat

IKL 1.3 Aker II

   

21

21

Privat

Landbasert havbruk LH1 og Reiseliv Færevik

11

   

11

Privat. Dette arealet er endret til kombinasjon havbruk og reiseliv i KPU.

IL Lunholen

117

-117

 

0

Foreslås tatt ut.

IKL 12.1 Eigestad II

264

-264

 

0

Foreslås tatt ut.

KL 6 Berge

 

 

2

2

Kommunalt

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 95884976. Du kan og sende epost til kommuneplan@eigersund.kommune.no.

Innspill eller synspunkt sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 21. august 2015. En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i september 2015.

Dokumenter

Høring

Høringsperioden er fra 19. juni til 21. august 2015.

Sakens dokumenter er lagt ut på følgende plasser: Rådhuset 4 etg., plankontoret 2 etg. i Lerviksgården, Biblioteket på Amfi og Landbrukssenteret på Helleland. Kart og saksdokumenter er også lagt ut her på internett.