Da gjeldende temaplan ble vedtatt var meningen å lage en egen plan for et lokalt sykkelveinett. Sistnevnte plan ble ikke laget, og hovedintensjonen med revideringen er å legge inn et lokalt sykkelveinett i samme temaplan som hovedsykkelveinettet. Hovedsykkelveinettet er i utgangspunktet tenkt som det er, men informasjon i dokumentet oppdateres.

Det er nå anledning til å komme med innspill til strekninger som bør inngå i det lokale sykkelveinettet sammen med en beskrivelse av dagens situasjon og forslag til tiltak. Innspill til hovedsykkelveinettet mottas også og vurderes i arbeidet.

Hensikt

  • Få en overordnet plan på hvor det skal være trygt, attraktivt og effektivt å sykle i Eigersund kommune og hvor det må være sammenhengende sykkelanlegg
  • Sykkelveinettene skal prioriteres i drift og vedlikehold
  • Fremtidige tiltak og planlegging som berører sykkelveinettene skal prioritere syklendes fremkommelighet og sikkerhet
  • Større forutsigbarhet for syklende
  • Et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å gjøre det lettere å velge sykkelen som fremkomstmiddel

Temaplan for hovedsykkelveinett skal vedtas av kommunestyret.

Innspill

Innspill merkes «19/1579 Hovedsykkelveinett» og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller på e-post til post@eigersund.kommune.no. Fist for innspill er 11. november 2019.

Kontaktperson

Kontakt sykkelkoordniator Hans Olav Østebrød på e-post eller telefon  934 51 266.

Relaterte dokumenter