Høring og offentlig ettersyn - revisjon av hovedplan for vann og avløp i Eigersund kommune 2024 - 2035

Eigersund kommune har lagt forslag til sektorplan for vann- og avløp i Eigersund kommune 2024 – 2035 ut til offentlig ettersyn i perioden 02. juni til 4. august 2023.

Hovedplan for vann og avløp er kommunens overordnede plan for drift og forvaltning av den offentlige vann- og avløpstjenesten til kommunen. Hovedplanen har som formål å være kommunens styringsdokument for oppgradering av eksisterende infrastruktur og investering i ny infrastruktur i løpet av planperioden. Den skal fastsette mål og prioriteringer, samt framtidige satsinger innen den offentlige vann- og avløpstjenesten. Den er en temaplan i tråd med kommuneplanen og kommunal planstrategi. Kommunen behandler vannforsyning og avløpshåndteringen i en felles plan. Planleggingen innen vann og avløp er avhengig av hverandre. Planen har en tidshorisont frem til 2025, men også lengre frem i tid, ikke minst når det gjelder å sikre minimum 100 års levetid for vann[1]og avløpsanlegg.

Offentlig ettersyn

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 02.06.2023-04.08.2023.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 04. august 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00/ 958 849 76 eller leder for vann og avløp ved Annbjørg Skofteland på 51 46 80 00/ 909 266 37.

Relaterte dokumenter

Hovedplan for vann og avløp 2024 - 2035 pdf.pdf