TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

TV-aksjonen og næringslivet

Næringslivet mobiliserer som aldri før. I fjor stod 6200 bedri­fter for 13% av det totale innsamlede beløpet til TV-aksjonen. Med en ringerunde fra formannskapssalen på rådhuset tirsdag håper en også å få et godt bidrag til formålet i år.

NRK TV-aksjonen er en lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdens største dugnad der «hele Norge» deltar. Et engasjement rundt TV-aksjonen kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være samlende for de ansatte.

TV-aksjonen søndag

For privatpersoner er det hovedsakelig på aksjonsdagen søndag 21.oktober at man kan gi. Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan også velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på nett og få tilsendt faktura, eller ved å bruke Spleis for å starte egne kontantløse innsamlingsaktiviteter.