Risikonivå 3

Eigersund kommune er nå definert til å ha Risikonivå 3 – Økende spredning.

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Nivå 3 (Økende spredning): Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

 

Overgang til rødt nivå for skoler, barnehage og enheter innen kultur- og oppvekst

Hovedhensikten med å gå over på rødt nivå, er å redusere kontakt mellom personer mest mulig.

Det vil være reduserte åpningstider på SFO og i barnehagene. Det vil være ulike åpningstider og tiltak på den enkelte skole og barnehage, de vil informere om hva som gjelder på sin egen nettside.

Dette gjelder også for de private skolene og barnehagene i Eigersund kommune.

Rødt nivå gjelder for alle enheter innen kultur og oppvekst. F.eks vil barnevernet redusere antall nærkontakter og Egersundshallen holder stengt for familiebading. Pingvinen vil holde stengt, Voksenopplæringssenteret og kulturskolen vil også ha reduserte tilbud.

Unntak for nøkkelpersoner i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

Som tidligere vil det være muligheter for unntak for reduserte åpningstider for SFO og barnehage for nøkkelpersonell som arbeider i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Se Regjeringens liste over dette på nettsiden Liste over kritiske samfunnsfunksjoner 

Mange vil ha erfaring med om unntaket gjelder for dem, men vi vil oppfordre til at færrest mulig bruker muligheten dersom kan ordne seg selv med tilbud for sine barn.

Unntakene håndteres av den enkelte enhet.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk
  • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)