Arbeidet er tildelt den lokale entreprenøren Undheim Maskin AS fra Helleland. Etter at arbeidet med å sanere bygget er gjennomført vil tomten bli planert, og det skal skilles ut til to eneboligtomter.

Det er ventet at arbeidet vil foregå i inntil 4 uker.