Det er Statens vegvesen som avholder øvelsen men Eigersund brann- og redning vil også delta.

Det vil være lite blålys å se under øvelsen, en arbeider inne i tunnelen, men det vil sive ut noe røyk mens øvelsen pågår. Øvelser som dette er for vår alles sikkerhet. Omkjøringsvei blir skiltet mens øvelsen pågår.