Bindene påmelding til Dalane Distriksmedisinske senter innen 7. januar. For ytterligere informasjon og påmelding ta kontakt med Sue Maun på telefon 51 51 20 10 eller 995 29 802. Egenandelen er satt til 200,- kroner.