hederspris-Torunn-diplom.jpgTorunn har hatt ansvar for yrkeskonkurranse som arrangør og som instruktør for lærlingene fra Eigersund kommune i flere år. Gjennom sitt brede nettvert har hun sørget for gode treningsmuligheter til lærlingene i et samarbeid mellom kommunen, Dalane videregående skole, Røde kors og Ambulansetjenesten. Deltakerne som Torunn har hatt under sin opplæring har gjort det skarpt under både regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. De har oppnådd medaljer og hederlig omtale i NM, EM og VM.

Årets hederspris ble tildelt etter enstemmighet blant partene i Yrkesopplæringsnemda. Vi gratulerer Torunn med prisen.